Informacje o przedsięwzięciu

Raport z 1 etapu prac.

Stan na dzień 26.06.2018 r.

  1. Wykop
  2. Zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską
  3. Zabezpieczenie ciepłociągu
  4. Betonowanie pod płytę fundamentową
  5. Przyłącze elektro-energtyczne