Informacje o przedsięwzięciu

Aktualnie wykonujemy szalunki pod betonowanie ostatniego stropu (stropodachu).